Login
Username / Email:
Password:

Advanced Search

431 results found for "Yo-Zuri"

Yo-Zuri "Ultra" Lens Squid Jig A333 -  Luminous Green
SKU: A333-17
$7.49
5.0 Out Of 5 (5.0 on 2)
Yo-Zuri "Ultra" Lens Squid Jig
3 1/2"
Luminous Green
Sinking - 6" per second
Yo-Zuri "Ultra" Lens Squid Jig A333 - Pink
SKU: A333-4
$7.49
5.0 Out Of 5 (5.0 on 2)
Yo-Zuri "Ultra" Lens Squid Jig
3 1/2"
Pink
Sinking - 6" per second
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Ayu
SKU: R1411-HHAY
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Ayu
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Ayu
SKU: R1412-HHAY
$11.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Ayu
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Chartreuse
SKU: R1411-GHCS
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Chartreuse
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Chartreuse
SKU: R1412-GHCS
$11.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Chartreuse
Length: 4 3/4" - 120mm
Weight: 1 5/8 oz - 45g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Ghost Shad
SKU: R1411-HGSH
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Ghost Shad
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Ghost Shad
SKU: R1412-HGSH
$11.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Ghost Shad
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Gold Black
SKU: R1411-HGBL
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Gold Black
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Gold Black
SKU: R1412-HGBL
$11.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Gold Black
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Green Mackerel
SKU: R1411-HGM
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Green Mackerel
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Mullet
SKU: R1411-HMT
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Mullet
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Mullet
SKU: R1412-HMT
$11.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Mullet
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Peanut Bunker
SKU: R1411-HPBK
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Peanut Bunker
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater
Yo-Zuri 3D Inshore Popper - Real Glass Minnow
SKU: R1411-RGLM
$9.99
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Yo-Zuri 3D Inshore Popper
Color: Real Glass Minnow
Length: 3 1/2" - 90mm
Weight: 7/8 oz - 24g
Type: Topwater